Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Kurser

Kurser

Har ni behov av teckenspråkskurs?

I sådana fall kan vi erbjuda er en skräddarsydd utbildning. Vi har ordnat kurser som löpt under kortare eller en längre period.

Vi skräddarsyr en utbildning utifrån era behov och önskemål och utformar kursmaterial enligt detta. Upplägg av kursen görs i samråd med er innan kursstart.