Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Info

Information

Tolken finns för att möjliggöra kommunikation, vilket förutsätter att alla parter är villiga att samarbeta. Tolken är alltid opartisk och deltar aldrig själv i samtalet eller tar parti för någon part. Det man inte vill ska tolkas ska inte sägas då tolkens uppgift är att tolka allt som sägs i rummet.

Tips till dig som inte är van vid att använda tolk är att tänka på att alltid ha ögonkontakt med den du möter samt att tala direkt till denne och inte till tolken. När tolken översätter görs detta alltid i första person singularis, det vill säga jag-form, i tolkningen. Det bästa är om du pratar som vanligt, du behöver inte invänta tolken eftersom tolkningen sker simultant. Om tolken inte hänger med är det hens ansvar att avbryta och fråga om. I de fall flera personer deltar i samtalet ber vi er att tala en i taget, dels för att underlätta tolkningen men även för att turtagningen ska fungera.

Ibland arbetar två tolkar tillsammans beroende på uppdragets art, som regel arbetar tolkarna i par när uppdraget är över 60 minuter.
Vid tolkning i rätten eller hos polisen är man alltid två tolkar, detta på grund av rättssäkerheten.

Tolken har tystnadsplikt och arbetar enligt kammarkollegiets God tolksed.

 
 
Screen Shot 2017-04-19 at 10.13.46.png