Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

DSC_8851.jpg

Välkommen

Välkommen

Teckenspråkstolkarna verkar främst i Skåne men har även ett samarbete med organisationer, företag och myndigheter runt om i Sverige. Alla tolkar som kommer från oss har en av Tolk- och översättarinstitutet godkänd utbildning i teckenspråks- och dövblindtolkning. Utöver den har vi tolkar som har rättstolksutbildning och är auktoriserade hos Kammarkollegiet.

Givetvis arbetar vi enligt kammarkollegiets God tolksed och har tystnadsplikt. Vi förmedlar professionella tolkar för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Med tanke på att våra tolkar har många års erfarenhet av att tolka inom ett brett spann av områden kan ni känna er trygga med att våra tolkar löser det uppdrag vi åtar oss. För oss är det viktigt att alla parter i en tolkning ska känna sig trygga och nöjda. Detta gör vi på olika sätt, bland annat genom att tänka på att ha en kontinuitet med samma tolkar som kommer vid ett återkommande uppdrag och genom att tillgodose önskemål på specifik tolk. Vi ser till att vara förberedda och är flexibla och vana vid att tolka inom en stor bredd av olika uppdrag. Exempel på referenser och kunder kan du se här.