Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Kontakt

Kontakt & Bokning 

Vill du göra en bokning eller en förfrågan? Fyll i formuläret nedan och skicka.
Vi svarar dig så snart vi kan med en bekräftelse.
Om ni känner er osäkra på vem som ska stå för tolkkostnaden är ni välkomna att höra av er så guidar vi er gärna.

Beställarens namn samt befattning
Datum då uppdraget äger rum
När börjar och slutar tolkningen
Adress för tolkning, samt var ni möts upp
Vad mötet handlar om. Ex: ”Jag är biståndshandläggare och ska träffa Per Andersson för att diskutera en ansökan om insatser.”
Vi behöver en faktureringsadress samt kostnadsställe och referensperson.
Om du har ett program, en power point eller dagordning som ska användas så tar vi som tolkar tacksamt emot detta då vi har möjlighet att förbereda oss inför kommande uppdrag. Skriv gärna om ni ska vara ute så att vi har rätt kläder för detta.
 
 

Avbokning
Uppdraget måste avbokas minst 24 timmar innan uppdragets starttid om inte så görs debiteras uppdraget i sin helhet.

Betalningsvillkor
Faktura ska betalas inom 30 dagar.